eskişehir büyükşehir belediyesi logo

TUBİTAK-4007

Tübitak 2015 yılı 4007 Bilim Şenliklerini Destekleme Çağrısı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi

Bilim Şenliği resmi web sayfasıdır.TARİH : 17 Mayıs 2015   11:00 - 19:00

YER: Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Bilim Deney Merkezi 


 

BİR DOLU ATÖLYE

Bir Dolu Atölye” Projesi: atölyeler, bilim gösterileri, yarışmalar ve tüm yaş gruplarının katılabileceği eğlenceli bilim temelli oyunlar ile çocuklara bilim sevgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Projenin içerisinde oluşturulan ve eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikler ile öncelikle 7-14 yaş grubundaki çocukların merak duygularının tetiklenmesi, yaratıcılıklarının ve hayal dünyalarının genişletilmesi, bilimin eğlenceli olduğu konusunda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Özellikle çocukların psikomotor ve bilişsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlandığı için interaktif atölye çalışmaları büyük bir yer kaplamaktadır. Ayrıca her atölye çalışmasında çocukların kendi emekleri ile yaptıkları materyalleri evlerine götürmeleri hedeflenerek, çocuklarda sahiplenme duygusunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcılar etkinlik boyunca bir çok atölyeden faydalanabileceklerdir. 


Doğa Bilimleri Atölyeleri

Matematik Atölyesi, Fizik Atölyesi, Kimya Atölyesi, Biyoloji Atölyesi, Gözlem Atölyesi,

Sosyal ve Beşeri Bilimler Atölyeleri

Arkeoloji Atölyesi, 

Sanat Atölyeleri

Seramik ve Ebru Atölyeleri, Sanat Atölyesi, Çocuk Atölyesi, Etrafımızdaki Canlılar Atölyesi, 

Eğlence 

Oyun, Gösteri ve Yarışmalar.

 

senlik