eskişehir büyükşehir belediyesi logo

DALGA OLUŞUMU - Wave Formation

Dalgaların nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Dalgaların oluşumunda en önemli etken rüzgârdır. Deniz tabanındaki heyelan, deprem, volkanik faaliyetler, gel-git olayları ve gemiler dalgaların oluşumundaki diğer etkenlerdir. Birlikte deneyelim ve dalga oluşumunu izleyelim.

The most important factor in the formation of waves is the wind. Landslide, earthquake, volcanic eruptions under water, ebb and flow and the ships are the other factors that create waves. Let’s give a try and see how the waves are formed.