eskişehir büyükşehir belediyesi logo

HAVASIZ ORTAMDA DÜŞME - Falling Bodies in Vacuum

Düzeneğin kolunu çevirerek silindirdeki top ve tüyün düşmesini gözlemleyin. Sonra havayı boşaltıp aynı işi tekrarlayın. Nasıl bir farka şahit oldunuz? Kütlesi ne olursa olsun, havasız ortamda aynı yükseklikteki ve aynı kütledeki her cisim aynı hızla düşer. Dolayısıyla yan yana iki cismin, serbest bırakıldıklarında, aynı anda yere değmesi gerekir. Ancak ortamda hava varsa, hava direnci cisimlerin düşüşünü yavaşlatır.

Turn the arm of the mechanism and observe the falling of the ball and feather in cylinder. Then, after creating a vacuum, repeat the experiment. Have you observed any difference? Regardless to their masses the objects with equal masses at the same height, falls with the same speed in vacuum. Therefore, two objects released simultaneously from the same height should hit the earth at the same time. However, air resists moving objects and slows them.