eskişehir büyükşehir belediyesi logo

KARA DELİK - The Blackhole

Bilyeyi yuvarla. Sanki hep dönecekmiş gibi görünüyor değil mi? Ama zamanla yörüngesi küçülecek ve sonunda dipteki deliğe düşecek. Eğer uzayda hava sürtünmesi olsaydı, ay da böyle davranacak, giderek hızlanarak yaklaşıp dünyaya, aynı prensiple dünyamız da güneşe düşecekti. Her kütle uzay-zamanı büker. Büyük kütleler daha büyük bükülmeye sebep olur. Kara delikler sonsuz yoğunlukta kütlelerdir. Onların çekim alanına giren her şey, sürtünme olmasa bile, giderek hızlanarak kara deliğe yaklaşır ve içine düşerler. Bu sistem, kara deliklerin etkisini de gösterir.

Roll the ball. It looks as if it will keep turning forever, doesn’t it? But its orbit will shorten by the time and it will fall into the center of the system. If there was air friction in the space, the moon would act like this. It would get closer to the earth, accelerate and eventually fall on the earth. Similarly, our earth would fall on the sun. Every mass curves the space-time. As the mass gets larger, the curving is increased. Black holes are infinitely dense masses. Everything that falls in their gravitational field, even if there is no friction, gets closer to the black hole with an accelerating speed and falls in it. This system illustrates the effect of black holes.