eskişehir büyükşehir belediyesi logo

KONUŞMA BORULARI - Speaking Pipes

Boruların bir ucuna geç. Arkadaşın da diğer ucuna geçsin. Borunun içine doğru konuş. Telefon gibi değil mi? Konuştuğumuzda oluşan ses dalgaları, borunun içinde yayılır. Borunun iç yüzeyine çarptığında yansıyarak yön değiştirir ve arkadaşının kulağına kadar ulaşır.

Place yourself at one end of the pipe. Let your friend be at the other end. Speak into the pipe. Isn’t it like a phone? The sound waves formed as you speak spread into the pipe. As these waves hit the inner surface of the pipe, their direction change and they reach to your friend’s ear.