eskişehir büyükşehir belediyesi logo

MAGLEV TRENİ - Maglev Train

MAGLEV kavramı, “manyetik olarak havada tutma yükseltme” anlamına gelir. Maglev trenleri, süper iletkenlerin manyetik ortamda itilmeleri özelliğinden faydalanılarak yapılırlar. Süper iletkenlik bir maddenin direncinin çok düşük sıcaklıklarda sıfıra düşmesi halidir. Bu sıcaklık değişik metal ve seramikler için farklıdır ve mutlak sıfır (-273 ºC) ile -196ºC arasında değişir. Bu manyetik alan süper iletkenler dışında, iki mıknatısın eş kutbunun birbirini itmesi özelliğinden faydalanarak da yapılabilir. Alta uygun şekilde konulmuş iki mıknatıstan biri, manyetik itme kuvvetlerinin etkisiyle diğerinin üzerinde hiçbir şeye temas etmeden durabilir. Günümüzde kullanılan Maglev trenleri de bu ilkeye dayanır. Bu mıknatıslar sayesinde tren, raylardan 10 mm yükseklikte yol alır.

The concept MAGLEV means “magnetically levitating, elevating”. Maglev trains operate through propelling of superconductives in a magnetic environment. Superconductivity is the state of temperature fall of a substance in very low temperatures to zero. This temperature is different for various metals and ceramics and varies between absolute zero (-2730C) and (–1960C).Apart from superconductives, this magnetic environment can also be created by using the repulsion feature of homopoles of two magnets. One of the two magnets placed properly underneath, can lift above the other magnet by force of the magnetic repelsive force without touching anything. The Maglev trains currently used, are based on this principle. By means of these magnets, the train “flys” only 10mm above the rails.