eskişehir büyükşehir belediyesi logo

NEWTON TOPLARI - Newton Balls

İlk topu çek. Bıraktığında ne olacağını tahmin ediyorsun? Topu bıraktığında bir hız kazanacak. Cisimlerin kütleleri ile hızlarının çarpımına momentum denir. Momentum korunur. Toplar eşit kütleli olduğundan, ilk top ikincisine çarptığında, momentumun korunumu prensibine göre, kendi momentumunu ona iletir. O da yanındakine. Böylelikle momentum son topa kadar taşınır. O da, ilk topun hızına eşit bir hızla hareket eder.

Draw the first ball. What do you think will happen when you release it? When you release the ball, it gains velocity. The product of the velocity and mass is momentum. Momentum is conserved. All the balls have equal masses. According to conservation of momentum principle, the momentum of the first ball is transferred to the second ball as it hits it. Then to the next one. So the last ball gains the momentum of the initial one and moves with its velocity.