eskişehir büyükşehir belediyesi logo

PLAZMA KÜRESİ - Plasma Sphere

Cihaz çalışır durumdayken kürenin yüzeyine dokun. Ne oluyor? Kürenin içinde düşük basınçlı gaz karışımı var. Uygun şartlar oluştuğunda, gazlar iyonlaşarak iletken özelliği kazanıyor ve elektriği iletiyor. Küreye dokunduğunda, bir paratoner gibi elektrik akımını kendine çekiyorsun.

Touch the glass sphere while the device is running. What happens? The sphere includes low pressure gas mixture. Under the appropriate conditions, the mixture ionizes and acts as a conductor. When you touch the sphere, you catch the electric current like a lightning rod.